Piše: Samo Žabkar

KDO JE CICERONE?

Večina ljudi, ki ima rada vino, ve, kaj ali kdo je Sommelier. Dosti manj ljudi, ki imajo radi pivo pa ve, kdo ali kaj je Cicerone. Vendar pa je pri teh dveh nazivih moč potegniti vzporednico.

V svetu piva Cicerone velja za osebo, ki ogromno svojega časa posveti pivu. Nekakšen ultra navdušenec nad to fenomenalno pijačo. Ne samo z vidika konzumacije, temveč z vidika pridobivanja znanja, izobraževanja in izpopolnjevanja na najrazličnejših področjih povezanih s pivom. Torej v osnovi je Cicerone oseba, ki ve veliko, res veliko o pivu, in je opravila rigorozen izpit druge stopnje za pridobitev tega naziva.

Šola Cicerone Certification Programe je mlada, ustanovljena leta 2007 s strani priznanega avtorja pivovarske literature, biokemika in navdušenca nad pivom, Raya Danielsa. Njegova vizija je ljubiteljem piva približati pivo, strukturirati in širiti znanje ter to znanje tudi preveriti. Naziv Cicerone ima še dve višji stopnji, to sta Advanced Cicerone in Master Cicerone, katere imetnike naziva lahko naštejemo na prste obeh rok.
V Sloveniji imamo kar dva navdušenca nad pivom, ki sta si pridobila naziv Certified Cicerone. To sta Andrej Colarič in Samo Žabkar, direktor in pivovar Pivovarne Reset. Kot zanimivost, nobena od sosednjih držav ali držav bivše skupne države nima nikogar, ki bi se ponašal s tem nazivom. Andrej je naziv pridobil v Londonu, Samo pa v Barceloni.

In kaj sta morala osvojiti in na izpitu dokazati? Izpit poteka v angleščini in se deli na nekaj večjih sklopov. Strežba piva, poznavanje stilov piva in zgodovine, karakteristike piva, poznavanje procesa proizvodnje piva in surovin, poznavanje točilnih sistemov in kozarcev ter kombiniranje piva in hrane. Pisni del izpita traja 3 ure in zaobjema 120 vprašanj in 3 celostranske eseje, kateremu sledi še senzorični del, ki je po tri urnem pisanju izredno zahteven.

Senzorični del je razdeljen v tri sklope. Najprej morate izmed osmih vzorcev piva na mizi prepoznati štiri kozarčke piva z napako, to napako opisati in pojasniti vzroke zanjo. Drugi sklop zajema prepoznavo stila piva. Kot primer, ali je pivo v enem izmed šestih kozarcev angleška IPA ali ameriška inačica, je pivo doppelbock ali dubbel, in tako dalje. Tretji sklop predstavlja ponovno iskanje napak, ki so nastale ob nepravilnem rokovanju s pivom pri strežbi in slabi higieni točilnega sistema. Za ta del ima kandidat na voljo 30 minut.

Da pa še to ni vse, posnamete kratek 5 minutni video, kjer prikažete kakšno ročno spretnost kot je razdiranje točilne pipe, čiščenje le-te, ali na primer opišete vse dele cask sistema, ki ležijo pred vami na mizi. Tu je potrebno biti kar se da obširen, saj video prikaz predstavlja zajeten del ocene in lahko odloči, ali boste izpit opravili pozitivno ali ne.
Prehodnost izpita je zelo nizka, podajajo številko 2 od 12, kar je primerljivo z najtežjimi izpiti na fakultetah. Po petih urah koncentracije izpitno lokacijo zapuščaš v negotovosti, izčrpan, bled, a v družbi novih znancev, ki s tabo delijo strast do piva.

Sledi tri mesečno čakanje na rezultat. In verjemite mi, navdušenje in občutki ob uspešno opravljenem izpitu so fenomenalni. Živimo v fantastičnem času za ljubitelje piva, saj lahko izbiramo med ogromno ponudbo kvalitetnega in predvsem raznovrstnega piva, in trend širitve craft piva ostaja pozitiven. Poslanstvo Cicerona predstavlja tolmačenje in podajanje znanja o pivu vsem, ki jih ta pijača zanima.

Če ste iz pravega testa in obožujete pivo, kar pogumno! Svet potrebuje še kakšnega pivo-strokovnjaka!

Scroll to top
SI

IMAŠ 18 lET?

ARE YOU OVER 18 YEARS OLD?